VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN KNUT & RAGNVI JACOBSSONS STIFTELSE
Ansökningstiden har gått ut. Nästa chans att söka stipendium är våren 2019.
Sök Entreprenörsstipendiet för företagare eller Forskningsstipendiet för forskare inom företagsutveckling.
Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000 - 500 000 kronor.
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons stiftelse.

Stiftelsen har som ändamål att stödja
forskning och utbildning inom nyföretagande
och företagsutveckling med särskild inriktning
mot företagets tillväxt, logistik, innovation,
kvalitet och internationalisering, samt
ergonomi och design.

En del av stiftelsens ändamål är att varje eller vartannat år utse
en eller flera personer som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi
Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Stipendium delas ut till såväl företagare som forskare.
För mer information se under flik Ansökan.

DIREKTLÄNK:

Ansökan
 


Gilla oss gärna på Facebook!