Nu finns filmen "The Atlet Story" att se! Klicka här.

År 1957 hade den då 34-årige civilingenjören Knut
Jacobsson kommit en bit på en lovande karriär, först inom
ASEA, sedan Volvo. Han hade ett stort intresse för pro-
duktion liksom för logistik kring och hantering av kompo-
nenter.

I den unge Knut Jacobsson bodde dock en sann entrepre-
nör – han brann för att skapa något eget. Utan startkapital
– men med en studieskuld på 17 000 kronor – lämnade
han Volvo och grundade sitt företag, Elitmaskiner, med
visionen att starta försäljning av motorsågar. Det gjorde
dock samtidigt tre större konkurrenter. Marknaden för
truckar bedömdes som mer omogen, varför han istället
konstruerade en elektrisk truck för pallhantering.

Ingen i hans omgivning trodde helhjärtat på idén att starta
verksamheten – med ett undantag: hustrun Ragnvi. Från
första dagen till den dag företaget såldes, 50 år senare,
fanns hon vid hans sida i företaget.
Hon gav den första trucken namnet Atlet för att den var
stark och hållbar.
Det blev också efter några år namnet på företaget. Atlet
växte med 47 procent årligen under ett antal år och var
efter 50 år Sveriges största familjeägda verkstads företag
med över tusen anställda och en omsättning på nästan två miljarder kronor. De sista tretton åren i familjens ägo, var
dottern Marianne Brismar framgångsrik VD för Atlet.

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse är grundad
ur den fantastiska entreprenörsanda, som gav Atlet dess
storlek och
betydelse på
världsmarkna-
den för materi-
alhantering
och logistik.
Framgången
grundades på
en stark mål-
medvetenhet och önskan om att ge många människor
arbete, men även på eget hårt arbete och ett ärligt affärs-
mannaskaps- och lönsamhetstänkande. Jordnära syn,
enkelhet och kvalitet har varit viktiga ledord för Knut och
Ragnvi genom hela deras gemensamma arbetsliv.

Stiftelsen väljer stipendiater bland de sökande personer,
som bäst motsvarar den anda ur vilken Knut och Ragnvi
Jacobsson utvecklade sitt livsverk.